Členovia

Karadžičova 8, CBC I

821 08 Bratislava 2

Slovenská republika

 

Digital Park II., Einsteinova 23 
851 01 Bratislava 5
Slovenská republika

Hodžovo námestie 2A
811 06 Bratislava
Slovenská republika

Remeselnícka 24
831 06 Bratislava 5
Slovenská republika

Thermo Fisher Scientific
Kaštanová 539/64
Brno, Brněnské Ivanovice
620 00

 

Vilová 2
851 01 Bratislava 5
Slovenská republika

Diagnostics Division
Lazaretská 12
811 08 Bratislava 1
Slovenská republika

Siemens Healthcare Diagnostics GmbH
Siemensstraße 90
1210 Viedeň, Rakúsko

Trenčianska 47
821 09 Bratislava
Slovenská republika

line