Stanoviská a texty k aktuálnym problémom

 

Stanovisko k pripravovanej kategorizácii a zdravotníckych pomôcok skupiny D3

 

9.9.2009 – Slovenská asociácia výrobcov a dodávateľov diagnostických zdravotníckych pomôcok „in vitro“ SEDMA vydáva nasledujúce stanovisko k pripravovanej kategorizácii zdravotníckych pomôcok skupiny D3 Testovacie prúžky na stanovenie glukózy v krvi glukomerom (.pdf)

 

SEDMA stanovisko dia 09-2009

line