Workshopy detail

SEDMA sa snaží nielen hájiť oprávnené záujmy svojej členskej základne na slovenskom trhu. Členovia našej Asociácie sú presvedčení, že je v záujme celého segmentu, aby bola nápomocná aj svojim zákazníkom pri ich uplatnení sa v náročnom segmente laboratórnej medicíny.


Osobitne náročným je tento segment najmä z pohľadu svojho ekonomického postavenia v systéme zdravotnej starostlivosti. SEDMA sa snaží všetkými dostupnými spôsobmi upozorňovať na ekonomický prínos laboratórnej diagnostiky použitej v správny čas, náležitým profesionálnym spôsobom a v adekvátnom rozsahu. Takéto jej nasadenie dokáže nákupcovi zdravotnej starostlivosti ušetriť rádovo vyššie prostriedky ako tie, ktoré boli vložené do nej samotnej.


Jednou z ciest, ako to v uplynulom období robila, boli workshopy, ktorých cieľom bolo zjednotiť celú odbornú obec v názore na adekvátne hodnotenie celého spektra laboratórnych výkonov, zanalyzovať možnosti pre jeho presadenie a následné odborné diskusie s nákupcami zdravotnej starostlivosti zamerané na dosiahnutiu obojstranne prijateľného kompromisu pre celý systém úhrad.


Takouto aktivitou bola aj reakcia na „Pravidlá uznávania laboratórnych výkonov“, ktoré na svojej webovej stránke pred časom zverejnila Všeobecná zdravotná poisťovňa. Vo svojej pôvodnej konfigurácii by znamenali výrazné obmedzenie laboratórnej diagnostiky a tým zníženie výkonnosti všetkých laboratórií so všetkými s tým súvisiacimi negatívnymi dopadmi na laboratórne jednotky ako zákazníkov členov SEDMA. Vytvorili sme preto najprv priestor a podmienky na dôkladnú odbornú diskusiu všetkých zainteresovaných odborníkov o nákladovosti celého spektra laboratórnych výkonov vo všetkých segmentoch laboratórnej medicíny a následne aj analýzu problémov v systéme ich úhrad. Následne sme zorganizovali aj stretnutie tejto odbornej obce s relevantnými zástupcami všetkých troch zdravotných poisťovní, ktorých výsledkom bol obojstranne akceptovateľný kompromis a používaní laboratórnej diagnostiky v praxi a jej hradách zo strany nákupcov zdravotnej starostlivosti. Dokumentácia týchto aktivít je predmetom tejto sekcie stránky.


SEDMA je aktívna aj pri analýze novo pripravovaného systému financovania lôžkovej zdravotnej starostlivosti – DRG. Dôvod je pragmatický – nové princípy úhrad sa budú významne dotýkať všetkých laboratórií, ktoré svoje výsledky dodávajú pre hospitalizovaných pacientov. Preto naša Asociácia zorganizovala workshop o tomto systéme úhrad zdravotnej starostlivosti a jeho vplyve na preplácanie laboratórnych výkonov, o výzvach, pozitívnych možnostiach i hrozbách, ktoré môže priniesť. Okrem tohto workshopu predstavitelia SEDMA prezentovali svoj pohľad na DRG aj na odborných akciách v Banskej Bystrici (Zjazd SSKB), Levoči (Konferencia SKIZP o laboratórnej diagnostike) a ďalších podujatiach. V tejto sekcii nájdete dokumentáciu účasti SEDMA na týchto akciách.


SEDMA bude vzhľadom na tento svoj úspech v aktivitách takéhoto charakteru pokračovať.

 

<< späť na workshopy

line