Predsedníctvo

PREDSEDA

PODPREDSEDOVIA

 

Ing. Zuzana Čumová
Roche Slovensko, s.r.o.
Diagnostics Division
Pribinova 7828/19
811 09 Bratislava
Slovenská republika

 

Ing. Peter Znášik, PhD.
Siemens Healthcare Diagnostics GmbH
Siemensstraße 90
1210 Viedeň, Rakúsko

Ing. Roman Hajach
Sysmex Slovakia s.r.o.
Trenčianska 47
821 09 Bratislava
Slovenská republika   

KONTAKTNÁ OSOBA

ADRESA ASOCIÁCIE

BANKOVÉ SPOJENIE

Alexandra Furdová
sekretariat@sedma-ivd.sk
+421 915 889 530
+421 905 163 926
Budatínska 16
851 06 Bratislava 5
IČO: 420 535 28
DIČ: 202 259 8842
IČO DPH: SK2022598842
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.
IBAN: SK59 1111 000 000 1031 2400 01
SWIFT: UNCRSKBX

 

line