Príhovor predsedu

Vážení  návštevníci,
je pre mňa potešením privítať Vás na stránke Slovenskej asociácie výrobcov a dodávateľov diagnostických zdravotníckych pomôckou "in vitro" SEDMA. Verím, že informácie, ktoré tu nájdete budú pre vás prospešné.

V súčasnosti diagnostika in vitro (IVD) poskytuje omnoho viac ako len štandardné testovanie skúmaviek alebo vyšetrovanie vzoriek pod mikroskopom. IVD nachádza čoraz viac svoje uplatnenie v celoplošných skríningoch populácie a rovnako dobre aj pri predikcii, či špecifický liek alebo liečebný postup bude pre pacienta účinný. Na jednom konci škály IVD sú teda sofistikované automatizované systémy schopné analyzovať obrovské množstvo vzoriek so širokým rozsahom parametrov vyšetrení. Na druhom konci zase existujú systémy poskytujúce informáciu priamo užívateľovi, ktorý si vykonáva test sám.

IVD je dnes kľúčovým komponentom klinickej starostlivosti a kritickým faktorom v určovaní zdravotných potrieb. Lekárske rozhodnutia sú založené na informáciách poskytnutých práve vďaka IVD.

Pri súčasnom trende starnutia populácie narastá aj množstvo chronických ochorení, čím sa ešte viac zvyšuje význam diagnostiky in vitro pre budúcnosť a preto jej chceme venovať zvýšenú pozornosť aj prostredníctvom členov Slovenskej asociácie výrobcov a dodávateľov diagnostických zdravotníckych pomôcok "in vitro" SEDMA.

Víziou združenia SEDMA je v spolupráci s odbornými spoločnosťami a partnermi v oblasti zdravotnej starostlivosti umožniť pacientom a čo najširšej verejnosti prístup k inovatívnym medicínskym technológiám zo sektoru in-vitro diagnostiky a zároveň participovať na vytváraní a zlepšovaní zdravotníckeho systému pri dodržiavaní najvyšších etických štandardov.

 

Dipl. Ing. Zuzana Čumová
Predsedníčka SEDMA

line