Webináre

SEDMA ako člen MedTech Europe pripravila webinár za účelom zvýšiť informovanosť o pravidlách Etického kódexu obchodných praktík MedTech Europe pre zdravotníckych praconvíkov a zdravotnícke organizácie. Interakcia medzi členmi a zdravotníckymi pracovníkmi a zdravotníckymi organizáciami je dôležitým prvkom pri dosahovaní poslania MedTech Europe, ktorým je poskytovanie bezpečných, inovatívnych a spoľahlivých technológií a súvisiacich služieb pre viacerých ľudí.

 

Etický kódex obchodných praktík MedTech Europe v praxi

 

line