Čo je SEDMA

SEDMA je záujmové združenie právnických osôb s oficiálnym názvom
 

Slovenská asociácia výrobcov a dodávateľov diagnostických zdravotníckych pomôcok „in vitro“ SEDMA.

 

Bolo založené v marci 2008 podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka šiestimi firmami pôsobiacimi v oblasti zdravotníctva v Slovenskej republike.
SEDMA je zapísaná v Registri záujmových združení právnických osôb vedený na Obvodnom úrade Bratislava 1, Staromestská 6, 814 40 Bratislava 1 pod číslom OVVS/10604/2008/BC-3-TSK zo dňa 12.3.2008.


Združenie SEDMA s pôsobnosťou v Slovenskej republike bolo založené s cieľom podporovať svojich členov pri dodávaní výrobkov zaručujúcich vysokú kvalitu zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia a najmodernejšiu diagnostiku. Má otvorenú štruktúru a hodlá presadzovať spoločné špecifické záujmy svojich členov pri rokovaniach s používateľmi laboratórnej diagnostiky a prístrojovej techniky, odbornými asociáciami, pacientskymi organizáciami, zdravotnými poisťovňami, štátnymi inštitúciami, NR SR, ministerstvami a inými partnermi.


Združenie SEDMA podporuje vysoký etický štandard v oblasti prostriedkov zdravotníckej techniky in vitro, zaisťuje informácie pre pracovníkov v zdravotníctve a má ambíciu zúčastňovať sa návrhov procesov a expertíz vo veciach vzťahujúcich sa k prostriedkom zdravotníckej techniky vrátane zladení s princípmi Európskej únie.


Združenie SEDMA bolo založené s cieľom stať sa slovenskou pobočkou európskej organizácie EDMA – Asociácie európskych výrobcov diagnostiky in vitro a zapojiť sa tak do diania v tomto segmente trhu v celoeurópskej dimenzii. EDMA vzniknuvšia v roku 1979 dnes združuje 41 korporátnych členov a 23 národných európskych asociácií sumárne reprezentujúcich viac ako 500 spoločností od malých inovatívnych firiem až po lídrov trhu diagnostiky in vitro. EDMA je od roku 2012 spojená s asociáciou Eucomed združujúcou výrobcov medicínskej techniky do nadnárodnej aliancie MedTech Europe, presadzujúcej spoločné záujmy z oblasti zdravotníckej techniky aj technológie.

 

line