Workshopy

SEDMA sa snaží nielen hájiť oprávnené záujmy svojej členskej základne na slovenskom trhu. Členovia našej Asociácie sú presvedčení, že je v záujme celého segmentu, aby bola nápomocná aj svojim zákazníkom pri ich uplatnení sa v náročnom segmente laboratórnej medicíny.


Osobitne náročným je tento segment najmä z pohľadu svojho ekonomického postavenia v systéme zdravotnej starostlivosti. SEDMA sa snaží všetkými dostupnými spôsobmi upozorňovať na ekonomický prínos laboratórnej diagnostiky použitej v správny čas, náležitým profesionálnym spôsobom a v adekvátnom rozsahu. Takéto jej nasadenie dokáže nákupcovi zdravotnej starostlivosti ušetriť rádovo vyššie prostriedky ako tie, ktoré boli vložené do nej samotnej. Viac informácií >>

 

DRG a vplyv na laboratórnu diagnostiku, 16.máj 2012

DRG workshop program 

DRG workshop účastníci 

 

Stretnutie dodávateľov diagnostiky in vitro SEDMA
Fórum laboratórnej diagnostiky, 11.9.2012

FLD k opatreniu VšZP pozvánka 

FLD k opatreniu VšZP prezentácia 

 

 

line